Badania ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­

Wizyta u lekarza specjalisty oraz wszelkie potrzebne badania dodatkowe
(ustalone przez lekarza w trakcie wizyty)

300 zł
Badania na życzenie pacjentaJedno okoDwoje oczu

Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)

100 zł100 zł

Badanie grubości rogówki (pachymetria)

100 zł150 zł

Komputerowe pole widzenia

100 zł150 zł

USG oka

200 zł300 zł

Badanie dna oka

200 zł250 zł

Zdjęcie dna oka

200 zł250 zł

OCT badanie tomograficzne siatkówki

200 zł300 zł

Angiografia fluoresceinowa

700 zł900 zł
Iniekcje doszklistkowe ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­

Iniekcja Eylea - Aflibercept

1200 zł

Iniekcja Lucentis - Ranibizumab

1200 zł

Iniekcja Beovu - Brolucizumab

4000 zł 2500 zł

Iniekcja Avastin - Bevacizumab

600 zł

Zabiegi

­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­

Kwalifikacja do zabiegu

300 zł

Kontrola po zabiegu (do 2 tygodni po usunięciu zaćmy kontrole są bezpłatne)

Następne 200 zł

Usunięcie zaćmy z wszczepieniem soczewki sferycznej

3600 zł

Usunięcie zaćmy z wszczepieniem soczewki torycznej

5300 zł

Usunięcie zaćmy z wszczepieniem soczewki progresywnej RESTOR

5900 zł

Usunięcie zaćmy z wszczepieniem soczewki progresywnej torycznej

7100 zł

Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji w znieczuleniu kropelkowym z wszczepieniem soczewki twardej

3200 zł

Wszczep wtórny soczewki w oku bezsoczewkowym

2000 zł plus koszt wybranej soczewki

Usunięcie zaćmy z wszczepem sztucznej soczewki z jednoczesną operacją przeciwjaskrową

4600 zł

Operacja przeciwjaskrowa

2600 zł

Witrektomia

5500 - 7000 zł

Witrektomia oraz usunięcie zaćmy

7300 zł

Irydotomia YAG-laserem

500 zł

Trabekuloplastyka laserowa

600 zł

Kapsulotomia laserowa (usuwanie zaćmy wtórnej)

500 zł

Laser siatkówkowy

500-800 zł
Zabiegi drobne (podana cena dotyczy jednego oka)
­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­

Usunięcie ciała obcego z rogówki

300 zł

Usunięcie gradówki

450 zł

Usunięcie brodawki skórnej

400 zł

Usunięcie cysty spojówki

400 zł

Usunięcie zmiany powiekowej bez wskazań do plastyki powiek

550 zł

Usunięcie rogu skórnego

450 zł

Usunięcie kaszaka

400-600 zł

Usunięcie zmiany spojówkowej

550 zł

Entropion (podwinięcie powieki)

1200 zł

Ektropion (odwinięcie powieki)

1600 zł

Skrzydlik

700 zł

Kępki żółte

600 zł

Włókniak skóry powiek

500 zł

Szycie spojówki (rana powierzchowna bez rewizji twardówki)

350 zł

Zwiotczenie skóry powieki

1500 zł

Plastyka punktów łzowych

500 zł

Zatyczki punktu łzowego

500 zł

Sondowanie dróg łzowych dorośli i dzieci

300 zł