Badania specjalistyczne
Wizyta u lekarza specjalisty oraz wszelkie potrzebne badania dodatkowe
(ustalane przez lekarza w trakcie wizyty)
200 zł
Badania na życzenie pacjenta:
Pachymetria 50 zł
Komputerowe badanie pola widzenia 50 zł
Zdjęcie dna oka 150 zł
Angiografia fluoresceinowa 500 zł
OCT badanie tomograficzne siatkówki 150 zł
Badanie dna oka 100 zł
USG oka 100 zł
Zabieg Cena
Kwalifikacja do zabiegu usunięcia zaćmy 200 zł
Kontrola po zabiegu. Do 2 tygodni po usunięciu zaćmy wszystkie kontrole są bezpłatne. Następne 150zł
Zabieg z wszczepieniem soczewki sferycznej 3600 zł
Zabieg z wszczepieniem soczewki torycznej 5300 zł
Zabieg z wszczepieniem soczewki progresywnej RESTOR 5900 zł
Zabieg z wszczepieniem soczewki progresywnej
torycznej
7100 zł
Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji w znieczuleniu
kropelkowym z wszczepem soczewki twardej
3200 zł
Wszczep wtórny soczewki w oku bezsoczewkowym 2000 zł plus koszt soczewki
Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem
sztucznej soczewki z jednoczesną operacją przeciwjaskrową
4600 zł
Operacja przeciwjaskrowa 2600 zł
Witrektomia 5500 – 7000 zł
Witrektomia plus usunięcie zaćmy 7300 zł
Irydotomia YAG-laserem 500 zł
Trabekuloplastyka laserowa 500 zł
Kapsulotomia laserowa (usuwanie zaćmy wtórnej) 500 zł
Laser siatkówkowy 500 zł
Iniekcje doszklistkowe
Iniekcja doszklistkowa Eylea 1000 zł
Iniekcja doszklistkowa Lucentis 1000 zł