W gabinetach MW-med wykonuje się między innymi następujące badania:


OCT tomograficzne badanie siatkówki oka – pozwala dokładnie ocenić siatkówkę oka, pomocne szczególnie przy zwyrodnieniu plamki żółtej
związanym z wiekiem tzw. AMD

Komputerowe badanie pola widzenia – w sposób precyzyjny pozwala określić ubytki w polu widzenia. Wykonywane jest jako badanie kontrolne u chorych na jaskrę, pozwala monitorować postęp choroby. Badanie to stosuje się również w diagnostyce ubytków w polu widzenia spowodowanych przez inne choroby

Autokeratorefraktometria – komputerowe badanie refrakcji oka i krzywizny rogówki

Tonometria aplanacyjna – badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego

Gonioskopia – ocena kąta tęczówkowo-rogówkowego, stosowana w diagnostyce jaskry

Fotografia dna oka – pozwala na dokładne zlokalizowanie zmian na dnie oka. Pozwala na ocenę ewentualnej progresji fotografowanych zmian

Angiografia fluoresceinowa – badanie uzupełniające tradycyjne badanie dna oka. Stosowane w  diagnostyce zmian, w których uwidocznienie unaczynienia odgrywa kluczową role dla postawienia prawidłowego rozpoznania (np. nowotwory, zwyrodnienia siatkówki)

Pachymetria – pomiar grubości rogówki. Bardzo przydatna do prawidłowej interpretacji pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego

Ultrasonografia gałki ocznej w prezentacji A i B – ocenia wnętrze oka przy nieprzeziernych ośrodkach optycznych. Uwidacznia takie zmiany jak np.: guzy wewnątrzgałkowe, odwarstwienie siatkówki czy zmiany w ciele szklistym

IOL Master – laserowy pomiar krzywizny rogówki, długości gałki ocznej (biometria), obliczenie mocy soczewki wewnątrzgałkowej